Chiều cao và cân nặng của trẻ

Chiều cao cân nặng của trẻ

Giai đoạn phát triển của trẻ là sự kiện quan trọng về lý thuyết phát triển của trẻ, một số trong đó được khẳng định trong các lý thuyết. Có tồn tại một sự khác biệt lớn về những gì được coi là “bình thường”, gây ra bởi sự thay đổi trong di truyền, nhận thức, thể chất, gia đình, văn hóa, dinh dưỡng, giáo dục, và các yếu tố môi trường.

Phát triển toàn diện của trẻ được thấy trên tất cả phương diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, xã hội, đạo đức, văn hóa và tinh thần. Tìm hiểu về phát triển trẻ em liên quan đến việc nghiên cứu mô hình tăng trưởng và phát triển, từ đó hướng dẫn cho phát triển “bình thường” được lập. Mỗi đứa trẻ có sự phát tiển khác nhau; tuy nhiên, mức sử dụng giúp trong việc tìm hiểu các mô hình chung của sự phát triển trong khi thừa nhận sự khác biệt lớn giữa các cá nhân.

Dưới đây là bảng chiều cao và cân nặng của trẻ đến 5 tuổi

Bé trai:

Tuổi (tháng)

Cân nặng (kg)

Chiều cao (cm)

1-2

3-6

53

3-4 5-8

56

5-8

7-10 60-71

9-12

8-11

69-73

13-15 8.8-11.5

74-76

16-20 9.4-13

77.5-81.5

21-24

10-14 82-84.5
30-36 12-16

88-92

42-48 13.5-19

96-99

54-60

15-21

102-105

 

Bé gái:

Tuổi (tháng)

Cân nặng (kg)

Chiều cao (cm)

1-2

3-6

52-55

3-4 5-7

57-60

5-8

6-9

61-65.5

9-12

7-10

67-71

13-15

8-11

72-74.5

16-20

8.7-12

75.5-79.5

21-24

9.6-13

80-82

30-36

11-16

87-91

42-48

13-18.6

95-98

54-60

15-21

101-104.5

 

Bình luận Facebook
Chiều cao và cân nặng của trẻ
Đánh giá

Admin

Cảm ơn các bạn đã truy cập em site Emdep24h.info